|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
 
  งานกิจกรรมกีฬา  
    
ปฏิทินการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา  2558

ที่

วัน  เดือน  ปี
ที่จัดกิจกรรม

รายการแข่งขัน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน

1 16 - 20 พฤศจิกายน 2558

-กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (รอบคัดเลือก)

ประเภทที่เข้าร่วมการแข่งขัน

เซปักตะกร้อ (หญิง)

เปตอง

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยฯ

+กองพัฒนานักศึกษา

มกราคม 2559

2

9 - 18 มกราคม  2559

- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (รอบมหกรรม)

ประเภทที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. เซปักตะกร้อ (หญิง)

2. เปตอง

3. กรีฑา

4. หมากกระดาน

5. ปันจักสีลัต

6. มวยสากลสมัครเล่น

7. มวยไทยสมัครเล่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยฯ

+กองพัฒนานักศึกษา

3

21 - 23 มกราคม  2559

- กีฬา " ดอกคูณเกมส์ " ครั้งที่ 46

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยฯ

+กองพัฒนานักศึกษา

4

28 - 29 มกราคม  2559

- กีฬา  พ.จ.น.ก.  บุคลากรสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยฯ

+กองพัฒนานักศึกษา

กุมภาพันธ์ 2559

5

15-17 กุมภาพันธ์ 2559

-  กีฬา  พ.จ.น.ก.  สัมพันธ์ ครั้งที่  38

ประเภทที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. ฟุตบอล ชาย

2. ฟุตซอล ชาย - หญิง

3. วอลเลย์บอล ชาย - หญิง

4. เปตอง

5. เซปักตะกร้อ ชาย - หญิง

6. ตะกร้อลอดห่วง ชาย-หญิง

7. บาสเกตบอล ชาย - หญิง

8. แบดมินตัน

9. หมากรุก ชาย - หญิง

10. หมากฮอส ชาย - หญิง

11. กรีฑา

12. ว่ายน้ำ

13. ดาบไทย

14. มวยสากลสมัครเล่น ชาย-หญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยฯ

+กองพัฒนานักศึกษา

 

 
 
     
 
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2737 คน