|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
 

บุคลากรประจำกองพัฒนานักศึกษา
         

 

ชื่อ-สกุล :  
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์สารัช ดีงาม
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์ฐิติพงศ์ เนาวรัตน์
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นายสุชาติ  เพชรเทียนชัย
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาววลัยภรณ์ เจียมดี
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวจันจิรา   บัวขาว
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวเพียงพร  เบ็ญพาด
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวจิราพร   ศรียา
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล :  

นางสาวรัติกาล จุลแสน

ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาววาสนา   เซี่ยงลี้
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่ กยศ.

 

 || กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4366 คน