|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
29/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
197 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 webmaster
 

  29 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับศิษย์เก่าที่สนใจ ณ อาคารแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย มีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการอบรม ในหัวข้อ การทำสลัดโรลขันเทพ และแซนวิชโบราณไส้แน่น
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/sdd.mcru/media_set?set=a.2638460539768469&type=3
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11133 คน