|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
23/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
191 ครั้ง
เรื่อง อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษารับเปิดเทอมในสถานการณ์ โควิด 19 webmaster
 

  กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษารับเปิดเทอมในสถานการณ์ โควิด 19 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และทีมงานกองพัฒนานักศึกษาเป็นวิทยากรการอบรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทีมองค์การนักศึกษาของแต่ละคณะที่จะมีบทบาทในการทำงานและจัดกิจกรรมต่างๆช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารการประชุมทางออนไลน์2563 ในสถานการณ์โควิด 19
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TXpZeE1RPT0=
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11132 คน