|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกองทุนกู้ยืม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
23/04/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
303 ครั้ง
เรื่อง ข่าวดี ชั่วโมงจิตอาสา กยศ/กรอ webmaster
 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดห้องเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ให้นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร หากเรียนครบทุกหลักสูตรจะได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 15 ชั่วโมง เพื่อทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเป็นการชั่วคราว อีกทั้ง หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน จะสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหลังจากจบการศึกษาแล้ว
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/studentloan.th/?__tn__=kCH-R&eid=ARDqvvqhgFXRWoEKzy4imyDMDHUc2E_HTZXi5TXaxW
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา 25/06/2563
0005 แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรมจ. (กู้ต่อเนื่อง) 25/06/2563
0004 แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา และเอกสารที่จะต้องนำส่งเพื่อพิจารณา 23/06/2563
0003 ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน กยศ. 14/04/2563
0002 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 25/09/2561
0001 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 22/06/2561
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11133 คน