|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
20/04/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
28 ครั้ง
เรื่อง จำนวนผู้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา webmaster
 

  จำนวนผู้ร่วมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา
 
 
  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:  ดาวน์โหลด 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา ระบบ Online 29/04/2563
0005 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 20/04/2563
0004 ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการ 20/04/2563
0003 ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา ระบบ Online 14/04/2563
0002 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์ 02/10/2562
0001 ต่อายุชมรม/ตั้งชมรมใหม่ 02/08/2562
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6011 คน