|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
126 ครั้ง
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์ webmaster
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”ประจำปีการศึกษา 2562
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/sdd.mcru/posts/2403999289881263?notif_id=1569987186075093¬if_t=feedback_
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศจัดตั้งและต่ออายุขมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 08/07/2563
0005 กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24/06/2563
0004 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรีัยนการสอนฯ 23/06/2563
0003 รหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มิถุนายน 2563) 23/06/2563
0002 รายละเอียดการชำระค่าแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 23/06/2563
0001 กำหนดการปฐมนิเทศ ออนไลน์ ปีการศึกษา2563 23/06/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6201 คน