|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
25/06/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
380 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินประกันอุบัติเหตุ webmaster
 

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินประกันอุบัติเหตุ 1. นายสกล จันทร์เกตุ 2. นางสาวสุนิสา ชัชยานุกร 3. นางสาวศกุนตลา สุขเกษม 4. นางสาวอวรี ผดุงศิลป์ 5. นางสาวศิริยา ไพละมูล 6. นายสมเกียรติ ผิวอ่อน เอกสารหลักฐานที่นักศึกษาจะต้องเตรียมมา คือ “บัตรนักศึกษา” หรือ “บัตรประชาชน” ตัวจริง ติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (พี่เจ) 032-261790-7 ต่อ 1500 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 
 
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 17/08/2565
0005 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 14/06/2565
0004 MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตารางสอน วิชาที่ลงเรียน ออนไลน์ 12/04/2565
0003 งดการให้บริการศูนย์พักคอย 12/04/2565
0002 ขอแสดงความยินดีกับ นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นายธนวรรศ เรืองเทศ ชั้นปีที่ 2 ส 12/04/2565
0001 คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22/08/2564
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11136 คน