|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
14/06/2565
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
143 ครั้ง
เรื่อง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม webmaster
 

 
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/photo/?fbid=394840799328967&set=pcb.394844575995256
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0005 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0004 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0003 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0002 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
0001 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2563 08/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11478 คน