|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
05/02/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
300 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครการประกวดคลิปโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ MCRU NEW NORMAL webmaster
 

  ด้วยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกวด คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ“ MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แสดงความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกชั้นปี 2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 - 5 คน (ต่างคณะได้) 2.2 ความยาวของวิดีโอ 3 - 5 นาที (ภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่ง) 2.3 รายละเอียดในคลิปวิดีโอ ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ลดผู้เสพหน้าใหม่ และมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนำเสนอ 2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่โลโก้และชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม 2.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลง เสียงประกอบ ภาพ หรือ ผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 2.7 รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา 2.8 การประกวดแข่งขัน วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ช้องนาง ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 2. 9 ประกาศผลการแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 2.10 รางวัล Popular vote จะดูจากการเข้าถึงวิดีโอมากที่สุด ผ่านสื่อโซเชียล ออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 18 -25 มีนาคม 2564 สิ้นสุดเวลา 10.00 น. 2.11 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2.12 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:  ดาวน์โหลด 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2564 16/02/2564
0005 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ทำประกันอุบัติเหตุ 08/12/2563
0004 ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันทหาร เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 08/12/2563
0003 รายชื่อนักศึกษาที่รูปมีปัญหา(ในการทำบัตร ปีการศึกษา 1/2563) 14/09/2563
0002 ตารางจองสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 24/08/2563
0001 รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 24 กรกฏาคม 2563 03/08/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7632 คน