|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
82 ครั้ง
เรื่อง โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร webmaster
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อตอบโจทย์โครงการสถานปลอดภัย วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีการอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะทำงานสถานศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธี อาจารย์ดร.นพดล อ่ำดี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน 120 คนเข้าร่วมการอบรม โดยนายพนมกรณ์ แสงอรุณ หรือครูเสือพร้อมคณะเป็นวิทยากรการอบรมในหัวข้อ การประเมินสภาพร่างกายก่อนการปฐมพยามบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sdd.mcru&set=a.2693519007595955
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0005 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
0004 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2563 08/07/2563
0003 การประชุม ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2563 30/06/2563
0002 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา สำหรับผู้นำนักศึกษา 29/06/2563
0001 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 29/06/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7628 คน