|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
18/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
252 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 webmaster
 

  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 http://sdd.mcru.ac.th/show_download.php?cat=%275600815162709%27&action=show
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2680081072273082&set=a.1518842055063662
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0005 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
0004 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2563 08/07/2563
0003 การประชุม ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2563 30/06/2563
0002 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา สำหรับผู้นำนักศึกษา 29/06/2563
0001 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 29/06/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 8972 คน