|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
05/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
524 ครั้ง
เรื่อง ประมวลภาพ อบรมคุณธรรมจริยธรรม webmaster
 

  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1. โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส พระวิทยากร รายการธรรมะเดลิเวอรี่ ในหัวข้อ"ธรรมะนำชีวิต พิชิตความสำเร็จ". ณ หอประชุมรัตนพฤษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง..
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/pon.banyapard/posts/10208004487861537
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11132 คน