|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/02/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
247 ครั้ง
เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 webmaster
 

  วันที่ 28 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมในพิธี ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งแต่ละคณะประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้จัดขบวนพาเหรด ที่สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การลดภาวะโลกร้อน และมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ที่จะเป็นสีสันของการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน“ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 ครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m2/m_news.php?n_id=TVRnNE9BPT0=
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11151 คน