|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/10/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
318 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558 webmaster
 

  พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 และพิธีมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย โดยนางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานที่ปรึกษาคสม. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการคสม. คณะผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษา ชมรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499645916867225.1073741831.285081101657042&type=3
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11141 คน