|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
30/03/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
373 ครั้ง
เรื่อง สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 webmaster
 

  สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีจัดการเลือกตั้ง ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ซึ่งผลสรุปการเลือกตั้งครั้งนี้ นายณกฤต เปิ้นมั่นคง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 1,470 คะแนน ส่วนนายอนุชา กงจก ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 630 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 115 คน ทั้งนี้มีนักศึกษามาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,215
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : acttivity/18_03_2558/index.html
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11132 คน