|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
188 ครั้ง
เรื่อง ต่อายุชมรม/ตั้งชมรมใหม่ webmaster
 

  ประกาศการต่อ อายุชมรมและตั้ง ชมรมใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ -9 สิงหาคม 2562 โดยส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ที่คุณ รัตติกาล จุลแสน (พี่น้อง) ในวันและเวลาราชการ ขอให้ประธานชมรม ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://sdd.mcru.ac.th/show_download.php…
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://sdd.mcru.ac.th/show_download.php?cat=%275600815162709%27&action=show&fbclid=IwAR0ej_gmH-vfkIP
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อนักศึกษาที่รูปมีปัญหา(ในการทำบัตร ปีการศึกษา 1/2563) 14/09/2563
0005 ตารางจองสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 24/08/2563
0004 รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 24 กรกฏาคม 2563 03/08/2563
0003 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลจัดทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 31/07/2563
0002 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 20/07/2563
0001 แบบฟอร์มการใช้สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6534 คน