|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
110 ครั้ง
เรื่อง ต่อายุชมรม/ตั้งชมรมใหม่ webmaster
 

  ประกาศการต่อ อายุชมรมและตั้ง ชมรมใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ -9 สิงหาคม 2562 โดยส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ที่คุณ รัตติกาล จุลแสน (พี่น้อง) ในวันและเวลาราชการ ขอให้ประธานชมรม ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://sdd.mcru.ac.th/show_download.php…
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://sdd.mcru.ac.th/show_download.php?cat=%275600815162709%27&action=show&fbclid=IwAR0ej_gmH-vfkIP
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์ 02/10/2562
0005 ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำ ปีการคึกษา 2562 25/03/2562
0004 ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติประจำ ปีการคึกษา 256 25/03/2562
0003 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 18/03/2562
0002 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี2559-2560 18/02/2562
0001 ภาพการมอบทุนการศึกษา 12/10/2561
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 5687 คน