|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
25/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
227 ครั้ง
เรื่อง  ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำ ปีการคึกษา 2562 webmaster
 

  ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติประจำ ปีการคึกษา 2562ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารอำนวยการ (ตึก 14) มาร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมกันหาผู้นำนักศึึกษา พัฒนามหาวิทยาลัย
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2270967363184457&set=pcb.2270966143184579&type=3&theater
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อนักศึกษาที่รูปมีปัญหา(ในการทำบัตร ปีการศึกษา 1/2563) 14/09/2563
0005 ตารางจองสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 24/08/2563
0004 รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 24 กรกฏาคม 2563 03/08/2563
0003 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลจัดทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 31/07/2563
0002 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 20/07/2563
0001 แบบฟอร์มการใช้สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6535 คน