|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
25/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
402 ครั้ง
เรื่อง โครงการสร้างจิตสำนึก "วินัยจราจร และความปลอดภัยทางท้องถนน" webmaster
 

  ขอเชิญนักศึกษา ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึก "วินัยจราจร และความปลอดภัยทางท้องถนน" ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมายเหตุ***ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับ หมวกกันนอ๊คฟรี จำนวน 162 ใบ **** กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ****
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2271043863176807&set=a.1518842055063662&type=3&theater
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11136 คน