|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
12/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
84 ครั้ง
เรื่อง ภาพการมอบทุนการศึกษา webmaster
 

  ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนรับทุนการศึกษา จากนางสุนิสา เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมบึง จำนวน 2 ทุน ให้กับนางสาวอรวี พนาสุขสันต์ คบ.4 ศิลปศึกษา และนางสาวรวิวรรณ ลินดา บธ.บ.4 การตลาด ปีละ 10,000 บาท จนสำเร็จการศึกษา และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ปีละ 40,000 บาท จนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ 1.นายธีระพงษ์ พลชนะ คบ.5 พลศึกษา 2.นางสาวเบญจมาศ พรมหนา คบ.5 สังคมศึกษา 3.นางสาวศรันยา นะราศรี คบ.4 การศึกษาปฐมวัย 4.นางสาวศุภมาศ คนหมั่น คบ.4 ฟิสิกส์ 5.นางสาวนิศารัตน์ สะตอ วท.บ.3 เทคโนโลยีโยธา 6.นางสาวปัทมา เต้าทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7.นายสิทธิพงษ์ ปลื้มจิต วท.บ.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 8.นายเจริญศักดิ์ คบ.1 พลศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หน้าห้องอธิการบดี
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/sdd.mcru/media_set?set=a.2171893143091880&type=3
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำ ปีการคึกษา 2562 25/03/2562
0005 ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติประจำ ปีการคึกษา 256 25/03/2562
0004 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 18/03/2562
0003 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี2559-2560 18/02/2562
0002 ประชาสัมพันธ์ประเภทกีฬาและตารางการแช่งขันกีฬาดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 49 11/10/2561
0001 ชมรม นักพูดจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11/10/2561
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4708 คน