|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
12/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
53 ครั้ง
เรื่อง ภาพการมอบทุนการศึกษา webmaster
 

  ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนรับทุนการศึกษา จากนางสุนิสา เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมบึง จำนวน 2 ทุน ให้กับนางสาวอรวี พนาสุขสันต์ คบ.4 ศิลปศึกษา และนางสาวรวิวรรณ ลินดา บธ.บ.4 การตลาด ปีละ 10,000 บาท จนสำเร็จการศึกษา และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ปีละ 40,000 บาท จนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ 1.นายธีระพงษ์ พลชนะ คบ.5 พลศึกษา 2.นางสาวเบญจมาศ พรมหนา คบ.5 สังคมศึกษา 3.นางสาวศรันยา นะราศรี คบ.4 การศึกษาปฐมวัย 4.นางสาวศุภมาศ คนหมั่น คบ.4 ฟิสิกส์ 5.นางสาวนิศารัตน์ สะตอ วท.บ.3 เทคโนโลยีโยธา 6.นางสาวปัทมา เต้าทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7.นายสิทธิพงษ์ ปลื้มจิต วท.บ.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 8.นายเจริญศักดิ์ คบ.1 พลศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หน้าห้องอธิการบดี
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/sdd.mcru/media_set?set=a.2171893143091880&type=3
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี2559-2560 18/02/2562
0005 ประชาสัมพันธ์ประเภทกีฬาและตารางการแช่งขันกีฬาดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 49 11/10/2561
0004 ชมรม นักพูดจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11/10/2561
0003 กิจกรรม Ecolife 11/10/2561
0002 การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 11/07/2561
0001 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค 26/06/2561
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4287 คน