|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
12/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
420 ครั้ง
เรื่อง ภาพการมอบทุนการศึกษา webmaster
 

  ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนรับทุนการศึกษา จากนางสุนิสา เกษมสวัสดิ์ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมบึง จำนวน 2 ทุน ให้กับนางสาวอรวี พนาสุขสันต์ คบ.4 ศิลปศึกษา และนางสาวรวิวรรณ ลินดา บธ.บ.4 การตลาด ปีละ 10,000 บาท จนสำเร็จการศึกษา และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ปีละ 40,000 บาท จนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ 1.นายธีระพงษ์ พลชนะ คบ.5 พลศึกษา 2.นางสาวเบญจมาศ พรมหนา คบ.5 สังคมศึกษา 3.นางสาวศรันยา นะราศรี คบ.4 การศึกษาปฐมวัย 4.นางสาวศุภมาศ คนหมั่น คบ.4 ฟิสิกส์ 5.นางสาวนิศารัตน์ สะตอ วท.บ.3 เทคโนโลยีโยธา 6.นางสาวปัทมา เต้าทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7.นายสิทธิพงษ์ ปลื้มจิต วท.บ.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 8.นายเจริญศักดิ์ คบ.1 พลศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หน้าห้องอธิการบดี
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/sdd.mcru/media_set?set=a.2171893143091880&type=3
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 17/08/2565
0005 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 14/06/2565
0004 MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตารางสอน วิชาที่ลงเรียน ออนไลน์ 12/04/2565
0003 งดการให้บริการศูนย์พักคอย 12/04/2565
0002 ขอแสดงความยินดีกับ นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นายธนวรรศ เรืองเทศ ชั้นปีที่ 2 ส 12/04/2565
0001 คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22/08/2564
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11133 คน