|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
11/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
52 ครั้ง
เรื่อง ชมรม นักพูดจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster
 

  มรม นักพูดจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญ นักศึกษาที่รักในการพูดการเป็นพิธีกร และอยากฝึกฝนด้านบุคลิกภาพในการพูด อยากมีทักษะการพูดที่ถูกวิธี สมัครเข้าร