|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
486 ครั้ง
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 webmaster
 

  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมพิธี ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง..................... ........สำหรับการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและการผูกข้อมือจากคณาจารย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และการบรรยาย เรื่อง การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์และคณะ การบรรยายเรื่อง รู้ไว้ไม่ตกงานใน AEC โดยนายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ กูรูภาษาอังกฤษและผู้ประกาศข่าวจากครอบครัวข่าว 3..................... นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศยังมีการแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องทราบจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2557 ........................... ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มีการรายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 1,760 คน แยกเป็นคณะครุศาสตร์จำนวน 253 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 517 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 510 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 336 คน และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ การแพทย์แผนไทย จำนวน 144 คน
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : acttivity/57_08_07/index.html
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11136 คน