|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
420 ครั้ง
เรื่อง พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต webmaster
 

  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิต มหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2555-2556จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวแสดงความยินดีในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ หอประชุมใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้นำผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 859 คน และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน คือนายเกรียงไกร ศรีวรขันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา นายทศพล สิทธิวัจน์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา และนายพันธุ์ แก้วนุ้ย ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m2/acttivity/20140806_2_full/index.php
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11136 คน