|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
18/09/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
716 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster
 

  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากร สนับสนุนโครงการคอนเสิร์ต " เยาวชนไทย หัวใจสีขาวเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ " เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือเยาวชนไทยใน 3 จังหวัดชขายแดนภาคใต้ และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่พอการทางสายตาในการสมทบทุนสร้างอาคารเรียนพร้อมหอพักนักเรียนของ มูลนิธิ " พิทักษ์ดวงตา " ภาคเหนือตลอดจนรวมถึงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนทุกๆภาคที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม 1.วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 อุดรธานี 2.วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ลำปาง 3.วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 หาดใหญ่ 4.วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ราชบุรี 5.วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 พิษณุโลก 6.วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สุราษฎร์ธานี 7.วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 อุบลราชธานี 8.วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พัทยา 9.วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2556 – 24 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น. ณ สนามกีฬาประจำจังหวัด ติดต่อสอบถามสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพๆ 10300, สำนักงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2288 4305
 
 
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 17/08/2565
0005 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 14/06/2565
0004 MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตารางสอน วิชาที่ลงเรียน ออนไลน์ 12/04/2565
0003 งดการให้บริการศูนย์พักคอย 12/04/2565
0002 ขอแสดงความยินดีกับ นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นายธนวรรศ เรืองเทศ ชั้นปีที่ 2 ส 12/04/2565
0001 คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22/08/2564
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11134 คน