|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวกิจกรรม มีจำนวน 11 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 21/12/2560 30
#### ประกาศ การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 16/10/2560 176
#### ประกวดดาวเดือน 31/08/2560 40
#### กองพัฒนานักศึกษาจัดสัมภาษณ์ทุน 25/08/2560 34
#### ประกาศ **ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา 15/08/2560 51
#### กองพัฒนานักศึกษา. และกรรมการทุนอัญมณี ศรีจอมบึง #จัดประชุม. นักศึกษาทุนอัญมณี ศรีจอมบึง 15/08/2560 31
#### แนวปฏิบัติการอบรมหลังจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2560 15/08/2560 29
#### พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ. 25/07/2560 27
#### กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 25/07/2560 26
#### กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 28/04/2560 107
#### หอพักสีขาว 28/04/2560 48
#### รับสมัครงาน 28/04/2560 71
#### รับสมัครงาน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด 28/04/2560 46
#### ประมวลภาพ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 05/04/2560 85
#### อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 05/04/2560 66
#### พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 04/04/2560 37
#### ชอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ธรรมะนำชีวิต พิชิตความสำเร็จ 24/03/2560 61
#### การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 20/03/2560 47
#### ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 20/03/2560 48
#### กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา บุคลาการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 20/03/2560 30
#### ตลาดนัดแรงงาน 14/03/2560 34
#### ประกาศ:เรื่อง เกณฑ์คะแนนความประพฤติมาตรฐานการตัดนักศึกษา 06/06/2559 331
#### ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด กีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 21/03/2559 96
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 21/03/2559 151
#### แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 29/09/2558 195
#### ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "อัญมณีศรีจอมบึง" ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 17/03/2558 624
#### เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2558 17/03/2558 316
#### หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 17/03/2558 601
#### ประมวลภาพ กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 " ตาลโตนดเกมส์ " 25/02/2558 235
#### ประมวลภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " 03/02/2558 121
#### ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 17/08/2557 233
#### พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 17/08/2557 205
#### สรุปขั้นตอนการกู้ต่อเนื่องของผู้กู้รายเก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ดำเนินการทุกภาคเรียน) 17/07/2557 463
#### เอกสารประกอบการยื่นแบบคาขอกู้ ปีการศึกษา 2557 09/06/2557 480
#### การชำระหนี้ กยศ. 09/06/2557 199
#### ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรม 08/05/2557 317
#### ประกาศจาก กยศและกรอ. 28/04/2557 218
#### รายงานการโอนเงินให้สถานศึกษาตามวันที่จ่ายจริง (BPGS) (แยกตามผู้กู้ยืม) 17/04/2557 129
#### ภาพบรรยายกาศงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 13/12/2556 154
#### ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 06/11/2556 150
#### ประกาศ จากกองพัฒนานักศึกษา 26/09/2556 529
#### "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44 วันที่ 12-14 กันยายน 2556 24/09/2556 242
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/09/2556 397
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 229
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 128
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินประกันอุบัติเหตุ 25/06/2556 167
#### ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อาชีพเสริมรายได้แก่ศิษย์เก่า " 14/06/2556 329
#### ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 14/06/2556 161
#### นักศึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2556 07/06/2556 237
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04/06/2556 192
#### ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา 04/06/2556 247
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/05/2556 303
0011 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคกลางและตะวันออก 20/11/2560 18
0010 ตลาดนัดแรงงาน 14/03/2560 27
0009 โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2559 06/06/2559 116
0008 การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 02/02/2559 90
0007 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558 02/10/2558 133
0006 สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 30/03/2558 222
0005 ภาพการศึกษาดูงานจาก กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 27/03/2558 279
0004 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 05/11/2556 163
0003 กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 26/04/2556 95
0002 กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 35 26/04/2556 104
0001 ภาพบรรยากาศ งานกีฬามหาวิทยาลัย 26/04/2556 93
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3048 คน