|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวกองทุนกู้ยืม มีจำนวน 11 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 21/12/2560 131
#### ประกาศ การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 16/10/2560 303
#### ประกวดดาวเดือน 31/08/2560 65
#### กองพัฒนานักศึกษาจัดสัมภาษณ์ทุน 25/08/2560 57
#### ประกาศ **ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา 15/08/2560 74
#### กองพัฒนานักศึกษา. และกรรมการทุนอัญมณี ศรีจอมบึง #จัดประชุม. นักศึกษาทุนอัญมณี ศรีจอมบึง 15/08/2560 37
#### แนวปฏิบัติการอบรมหลังจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2560 15/08/2560 43
#### พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ. 25/07/2560 36
#### กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 25/07/2560 36
#### กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 28/04/2560 134
#### หอพักสีขาว 28/04/2560 61
#### รับสมัครงาน 28/04/2560 83
#### รับสมัครงาน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด 28/04/2560 60
#### ประมวลภาพ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 05/04/2560 112
#### อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 05/04/2560 78
#### พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 04/04/2560 44
#### ชอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ธรรมะนำชีวิต พิชิตความสำเร็จ 24/03/2560 73
#### การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 20/03/2560 56
#### ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 20/03/2560 54
#### กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา บุคลาการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 20/03/2560 34
#### ตลาดนัดแรงงาน 14/03/2560 40
#### ประกาศ:เรื่อง เกณฑ์คะแนนความประพฤติมาตรฐานการตัดนักศึกษา 06/06/2559 344
#### ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด กีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 21/03/2559 101
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 21/03/2559 159
#### แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 29/09/2558 201
#### ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "อัญมณีศรีจอมบึง" ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 17/03/2558 652
#### เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2558 17/03/2558 342
#### หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 17/03/2558 623
#### ประมวลภาพ กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 " ตาลโตนดเกมส์ " 25/02/2558 240
#### ประมวลภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " 03/02/2558 124
#### ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 17/08/2557 237
#### พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 17/08/2557 208
#### สรุปขั้นตอนการกู้ต่อเนื่องของผู้กู้รายเก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ดำเนินการทุกภาคเรียน) 17/07/2557 485
#### เอกสารประกอบการยื่นแบบคาขอกู้ ปีการศึกษา 2557 09/06/2557 492
#### การชำระหนี้ กยศ. 09/06/2557 202
#### ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรม 08/05/2557 321
#### ประกาศจาก กยศและกรอ. 28/04/2557 223
#### รายงานการโอนเงินให้สถานศึกษาตามวันที่จ่ายจริง (BPGS) (แยกตามผู้กู้ยืม) 17/04/2557 135
#### ภาพบรรยายกาศงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 13/12/2556 162
#### ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 06/11/2556 156
#### ประกาศ จากกองพัฒนานักศึกษา 26/09/2556 559
#### "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44 วันที่ 12-14 กันยายน 2556 24/09/2556 246
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/09/2556 407
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 237
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 133
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินประกันอุบัติเหตุ 25/06/2556 170
#### ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อาชีพเสริมรายได้แก่ศิษย์เก่า " 14/06/2556 358
#### ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 14/06/2556 167
#### นักศึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2556 07/06/2556 241
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04/06/2556 196
#### ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา 04/06/2556 257
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/05/2556 307
0011 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06/06/2559 256
0010 รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถานศึกษาปี-2558 14/09/2558 280
0009 บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58 14/09/2558 286
0008 รายชื่อผู้กู้รายใหม่-กยศ.-58-29-08-2558 14/09/2558 146
0007 ตัวอย่างการเขียนแบบลงทะเบียน 03/06/2558 171
0006 ตัวอย่างการเขียนสัญญากู้ยืมเงิน 03/06/2558 206
0005 สาขาวิชาที่สามารถกู้ กรอ. ได้ 03/06/2558 135
0004 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.และกรอ.) ภาคเรียนที่ 1/2558 02/06/2558 128
0003 ผู้กู้รายใหม่ปีการศึกษา 2557 ที่สามารถกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ 06/05/2557 238
0002 ประกาศจาก กยศและกรอ. 06/05/2557 213
0001 ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา 12/11/2556 158
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3339 คน