|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร มีจำนวน 2 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 28/04/2560 48
#### หอพักสีขาว 28/04/2560 14
#### รับสมัครงาน 28/04/2560 18
#### รับสมัครงาน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด 28/04/2560 14
#### ประมวลภาพ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 05/04/2560 20
#### อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 05/04/2560 15
#### พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 04/04/2560 14
#### ชอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ธรรมะนำชีวิต พิชิตความสำเร็จ 24/03/2560 31
#### การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 20/03/2560 18
#### ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 20/03/2560 18
#### กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา บุคลาการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 20/03/2560 8
#### ตลาดนัดแรงงาน 14/03/2560 14
#### ประกาศ:เรื่อง เกณฑ์คะแนนความประพฤติมาตรฐานการตัดนักศึกษา 06/06/2559 301
#### ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด กีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 21/03/2559 77
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 21/03/2559 130
#### แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 29/09/2558 167
#### ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "อัญมณีศรีจอมบึง" ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 17/03/2558 268
#### เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2558 17/03/2558 271
#### หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 17/03/2558 538
#### ประมวลภาพ กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 " ตาลโตนดเกมส์ " 25/02/2558 212
#### ประมวลภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " 03/02/2558 102
#### ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 17/08/2557 207
#### พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 17/08/2557 186
#### สรุปขั้นตอนการกู้ต่อเนื่องของผู้กู้รายเก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ดำเนินการทุกภาคเรียน) 17/07/2557 412
#### เอกสารประกอบการยื่นแบบคาขอกู้ ปีการศึกษา 2557 09/06/2557 448
#### การชำระหนี้ กยศ. 09/06/2557 180
#### ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรม 08/05/2557 292
#### ประกาศจาก กยศและกรอ. 28/04/2557 189
#### รายงานการโอนเงินให้สถานศึกษาตามวันที่จ่ายจริง (BPGS) (แยกตามผู้กู้ยืม) 17/04/2557 115
#### ภาพบรรยายกาศงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 13/12/2556 134
#### ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 06/11/2556 133
#### ประกาศ จากกองพัฒนานักศึกษา 26/09/2556 476
#### "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44 วันที่ 12-14 กันยายน 2556 24/09/2556 220
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/09/2556 370
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 212
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 108
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินประกันอุบัติเหตุ 25/06/2556 149
#### ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อาชีพเสริมรายได้แก่ศิษย์เก่า " 14/06/2556 282
#### ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 14/06/2556 147
#### นักศึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2556 07/06/2556 224
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04/06/2556 173
#### ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา 04/06/2556 226
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/05/2556 286
0002 เรื่อง รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙ 21/03/2559 192
0001 นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 05/11/2558 145
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2631 คน