|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีจำนวน 24 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 11/07/2561 30
#### 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค 26/06/2561 45
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 22/06/2561 44
#### ขอเชิญเข้าร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬาสีสัมพันธ์นักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มิถุนาย 22/06/2561 27
#### ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่าน ร่วมรณรงค์ ต 22/06/2561 28
#### จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 9 ระหว่าง 16-20 มิ.ย.61 22/06/2561 25
#### กิจกรรม” จักรยานฟรีสีส้ม” 22/06/2561 19
#### ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม ในการคว้า 2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง 22/06/2561 14
#### จดหมายข่าว กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับที่ 8 ปีที่1 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถ 22/06/2561 26
#### จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค.-10 มิ.ย.61 22/06/2561 9
#### จัดประชุม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา หอพักและหน่วยงานพยาบาล 22/06/2561 9
#### จัดประชุมหอพัก นักศึกษา 22/06/2561 13
#### จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา. ฉบับที่ 6 ปีที่ 1.ระหว่างวันที่. 13-23 พฤษภาคม 2561 24/05/2561 25
#### กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 21/12/2560 196
#### ประกาศ การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 16/10/2560 402
#### ประกวดดาวเดือน 31/08/2560 587
#### กองพัฒนานักศึกษาจัดสัมภาษณ์ทุน 25/08/2560 90
#### ประกาศ **ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา 15/08/2560 97
#### กองพัฒนานักศึกษา. และกรรมการทุนอัญมณี ศรีจอมบึง #จัดประชุม. นักศึกษาทุนอัญมณี ศรีจอมบึง 15/08/2560 47
#### แนวปฏิบัติการอบรมหลังจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2560 15/08/2560 59
#### พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ. 25/07/2560 55
#### กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 25/07/2560 50
#### กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 28/04/2560 183
#### หอพักสีขาว 28/04/2560 74
#### รับสมัครงาน 28/04/2560 102
#### รับสมัครงาน บริษัท จงสถิตย์ จำกัด 28/04/2560 78
#### ประมวลภาพ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 05/04/2560 154
#### อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 05/04/2560 95
#### พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 04/04/2560 54
#### ชอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ธรรมะนำชีวิต พิชิตความสำเร็จ 24/03/2560 89
#### การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 20/03/2560 68
#### ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 20/03/2560 71
#### กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา บุคลาการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 20/03/2560 41
#### ตลาดนัดแรงงาน 14/03/2560 53
#### ประกาศ:เรื่อง เกณฑ์คะแนนความประพฤติมาตรฐานการตัดนักศึกษา 06/06/2559 356
#### ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด กีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 21/03/2559 117
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 21/03/2559 175
#### แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 29/09/2558 212
#### ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "อัญมณีศรีจอมบึง" ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 17/03/2558 693
#### เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2558 17/03/2558 376
#### หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 17/03/2558 657
#### ประมวลภาพ กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 " ตาลโตนดเกมส์ " 25/02/2558 246
#### ประมวลภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 " นนทรีเกมส์ " 03/02/2558 132
#### ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 17/08/2557 245
#### พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 17/08/2557 216
#### สรุปขั้นตอนการกู้ต่อเนื่องของผู้กู้รายเก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ดำเนินการทุกภาคเรียน) 17/07/2557 505
#### เอกสารประกอบการยื่นแบบคาขอกู้ ปีการศึกษา 2557 09/06/2557 501
#### การชำระหนี้ กยศ. 09/06/2557 208
#### ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรม 08/05/2557 332
#### ประกาศจาก กยศและกรอ. 28/04/2557 233
#### รายงานการโอนเงินให้สถานศึกษาตามวันที่จ่ายจริง (BPGS) (แยกตามผู้กู้ยืม) 17/04/2557 141
#### ภาพบรรยายกาศงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 13/12/2556 169
#### ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 06/11/2556 163
#### ประกาศ จากกองพัฒนานักศึกษา 26/09/2556 586
#### "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44 วันที่ 12-14 กันยายน 2556 24/09/2556 253
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/09/2556 426
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 245
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 142
#### ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารับเงินประกันอุบัติเหตุ 25/06/2556 179
#### ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อาชีพเสริมรายได้แก่ศิษย์เก่า " 14/06/2556 386
#### ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 14/06/2556 173
#### นักศึกษาที่ต้องการ กู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2556 07/06/2556 251
#### ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04/06/2556 202
#### ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา 04/06/2556 267
#### ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/05/2556 315
0024 นำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy 17/07/2560 115
0023 บริจาคโลหิต 14/03/2560 126
0022 ประกาศรับสมัครงาน 03/03/2560 193
0021 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 22/06/2559 197
0020 กำหนดการพิธีไหว้ครู (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 21/09/2558 266
0019 ประชาสัมพันธ์จากราชบัณฑิตยสถาน 24/08/2557 314
0018 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 24/08/2557 300
0017 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 06/08/2557 322
0016 ด้วยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบุรพา 27/06/2557 232
0015 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 26/06/2557 171
0014 ประกาศจากสำนักงาน ป.ป.ช. 05/05/2557 186
0013 ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 13/11/2556 151
0012 ประกาศ จากกระทรวงมหาดไทย 13/11/2556 135
0011 ประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย 13/11/2556 112
0010 ประกาศคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู 2557 13/11/2556 144
0009 ประกาศจากองศ์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 13/11/2556 113
0008 เรื่อง ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต 07/11/2556 121
0007 ข่าวประชาสัมพันธ์ 04/11/2556 133
0006 ประกาศจาก ประกันอุบัติเหตุ 17/10/2556 116
0005 โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 กีฬาประเภทวอลเลย์บอล ชาย 07/10/2556 107
0004 โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 กีฬาประเภทฟุตซอลชาย 07/10/2556 135
0003 สรุปผลการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44 24/09/2556 136
0002 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 120
0001 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15/07/2556 94
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3835 คน