|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม

|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||

 

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 37
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึ... 63
MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตาราง... 96
นำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy... 719
บริจาคโลหิต... 662
ประกาศรับสมัครงาน... 962
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ... 736
กำหนดการพิธีไหว้ครู (ภาคปกติ) ประจำปีการศึ... 737
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม
... (14/06/2565)
 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัป... (12/04/2565)
 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิก... (12/04/2565)
 
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>                    

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อ... 561
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสร... 556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ... 714
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 737
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 733
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อข... 948
หัวข้อ อ่าน
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และราย... 550
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรม... 373
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม... 364
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 945
รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถ... 866
บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58... 787
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพใหม่ ... 336
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อา... 957
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 664
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 744
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา... 962
หัวข้อ อ่าน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ส่งเอกสารผ่อนผันท... 276
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร ... 294
แจ้งกำหนดการรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ใน... 311
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึ... 56
เรื่อง รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข... 962
นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจ... 898
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10859 คน