ภาพการศึกษาดูงานจาก กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน กยศ.กรอ. ด้านต่างๆ...ในวันที่ 27 มีนาคม 2558

Thumbnail Image Table
IMG_9761.JPG
27/3/2558 9:10:56

Size (KB)  :  5,611 KB
IMG_9762.JPG
27/3/2558 9:12:28

Size (KB)  :  5,844 KB
IMG_9763.JPG
27/3/2558 9:12:48

Size (KB)  :  5,498 KB
IMG_9764.JPG
27/3/2558 9:13:16

Size (KB)  :  6,119 KB
IMG_9765.JPG
27/3/2558 9:13:38

Size (KB)  :  5,859 KB
IMG_9766.JPG
27/3/2558 9:14:30

Size (KB)  :  5,714 KB
IMG_9767.JPG
27/3/2558 9:14:54

Size (KB)  :  6,138 KB
IMG_9768.JPG
27/3/2558 9:15:32

Size (KB)  :  6,026 KB
IMG_9769.JPG
27/3/2558 9:15:46

Size (KB)  :  5,792 KB
IMG_9770.JPG
27/3/2558 9:15:58

Size (KB)  :  5,973 KB
IMG_9772.JPG
27/3/2558 10:05:02

Size (KB)  :  7,413 KB
IMG_9773.JPG
27/3/2558 10:05:50

Size (KB)  :  7,916 KB
IMG_9779.JPG
27/3/2558 10:19:30

Size (KB)  :  7,597 KB
Pages:     1