MCRU VOTE รวมพลัง พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในกิจกรรม ลานประชาธิปไตยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมถือป้ายประชาสัมพันธ์ MCRU VOTE รวมพลัง พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และส่งเสริมประชาธิปไตยให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ทางทีมงานกองพัฒนานักศึกษาร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบริเวณตลาดเทศบาลตำบลจอมบึง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

Scroll to top