กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 โดยเลือกตั้งออนไลน์ ระหว่าง เวลา 08.30-15.30 น.

Scroll to top