|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
 

ขั้นตอนการส่งหลักฐานประกันอุบัติเหตุ

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ทำประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษาคนใดเกิดอุบัติเหตุสามารถขอรับเอกสารแบบใบคำร้องขอรับสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุที่กองพัฒนานักศึกษา

กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป
          มีรายละเอียดและหลักฐานดังนี้

      1. หลักฐานใบเสร็จรับเงินฉบับจริง  (รวมเงินตามใบเสร็จ)
      2. หลักฐานใบรับรองแพทย์ฉบับจริง(ระบุสาเหตุและผลของอุบัติเหตุตั้งแต่วันแรกที่รับการรักษาถึงวันสุดท้ายที่รับการรักษา)
*    3. ใบสรุปรายการรักษา (กรณีใบเสร็จไม่มีรายละเอียดการรักษา –ใบเสร็จเป็นใบบวกเลข - การนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)
*    4. บันทึกประจำวันจากตำรวจ (กรณีอุบัติเหตุจราจร-ถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย ต้องระบุสาเหตุ – รายละเอียด - ผลการเกิดอุบัติเหตุ โดยรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
*    5. ประวัติการรักษาพยาบาล (กรณีเป็นผู้ป่วยในหรือกรณีที่บริษัทต้องการให้แสดง โดยสังเกตที่ใบเสร็จจะมีค่าอาหาร-ค่าห้อง)

  • ระยะดำเนินงาน ส่งไปที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย 3 วัน
  • ระยะเวลาส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใน 15 วันทำการราชการ
  • ได้เช็คจากบริษัทแล้ว ไปขึ้นธนาคารอีก 3 วัน
  • รวมขั้นตอนการส่งประมาณ 20 วัน
  • รายชื่อผู้ที่รับสินไหมทดแทนจะประกาศลงบนเวปไซต์ ของกองพัฒนานักศึกษา sdd.mcru.ac.th

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (พี่เจ) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทร 03-2261-790 ต่อ 1500

 
 

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้ทำประกันอุบัติเหตุ

1. รหัสนักศึกษา 58

2. รหัสนักศึกษา 59

3. รหัสนักศึกษา 60

4. รหัสนักศึกษา 61

5. รหัสนักศึกษา 62

6. รหัสนักศึกษา 63

ขั้นตอนการเคลมประกันอุบัติเหตุ

 
 

 

 

 

|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11690 คน