|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม

|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||

 

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึ... 13
MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตาราง... 47
งดการให้บริการศูนย์พักคอย... 34
นำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy... 673
บริจาคโลหิต... 621
ประกาศรับสมัครงาน... 849
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ... 689
กำหนดการพิธีไหว้ครู (ภาคปกติ) ประจำปีการศึ... 688
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม
... (14/06/2565)
 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัป... (12/04/2565)
 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิก... (12/04/2565)
 
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>                    

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อ... 512
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสร... 513
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ... 666
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 697
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 691
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อข... 901
หัวข้อ อ่าน
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และราย... 427
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรม... 327
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม... 311
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 904
รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถ... 823
บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58... 746
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพใหม่ ... 294
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อา... 915
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 609
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 700
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา... 903
หัวข้อ อ่าน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ส่งเอกสารผ่อนผันท... 232
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร ... 247
แจ้งกำหนดการรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ใน... 272
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึ... 12
เรื่อง รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข... 924
นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจ... 859
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10096 คน