|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม

|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||

 

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 210
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึ... 153
MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตาราง... 177
นำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy... 807
บริจาคโลหิต... 727
ประกาศรับสมัครงาน... 1149
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ... 837
กำหนดการพิธีไหว้ครู (ภาคปกติ) ประจำปีการศึ... 824
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม
... (14/06/2565)
 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัป... (12/04/2565)
 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิก... (12/04/2565)
 
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>                    

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อ... 672
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสร... 635
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ... 793
ประกาศรับสมัครทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส... 69
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 807
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 804
หัวข้อ อ่าน
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และราย... 622
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรม... 438
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม... 434
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 1010
รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถ... 940
บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58... 856
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพใหม่ ... 408
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อา... 1037
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 738
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 830
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา... 1032
หัวข้อ อ่าน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ส่งเอกสารผ่อนผันท... 364
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร ... 375
แจ้งกำหนดการรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ใน... 385
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึ... 129
เรื่อง รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข... 1025
นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจ... 984
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11690 คน