|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม

|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||

 

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
ประกาศจัดตั้งและต่ออายุขมรมนักศึกษา ปีกา... 2
กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท... 13
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 14
นำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy... 337
บริจาคโลหิต... 333
ประกาศรับสมัครงาน... 493
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ... 404
กำหนดการพิธีไหว้ครู (ภาคปกติ) ประจำปีการศึ... 417
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2563
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม... (08/07/2563)
 
การประชุม ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2563
การประชุม ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ... (30/06/2563)
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา สำหรับผู้นำนักศึกษา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา สำห... (29/06/2563)
 
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>                    

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อ... 128
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสร... 202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ... 366
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 376
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 351
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อข... 598
หัวข้อ อ่าน
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และราย... 35
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรม... 21
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม... 11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 661
รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถ... 544
บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58... 506
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพใหม่ ... 7
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อา... 630
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 300
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 413
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา... 644
หัวข้อ อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 377
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 243
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 401
เรื่อง รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข... 620
นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจ... 534
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6200 คน