|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม

|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||

 

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 164
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึ... 137
MCRU Hubs เปิดตัวแล้ว สามารถเช็คตารางเรียน ตาราง... 160
นำเสนอรูปแบบเสื้อ Freshy... 781
บริจาคโลหิต... 711
ประกาศรับสมัครงาน... 1133
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ... 820
กำหนดการพิธีไหว้ครู (ภาคปกติ) ประจำปีการศึ... 807
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม
... (14/06/2565)
 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัป... (12/04/2565)
 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิก... (12/04/2565)
 
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>                    

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อ... 654
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสร... 616
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ... 775
ประกาศรับสมัครทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส... 49
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เร... 791
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 787
หัวข้อ อ่าน
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. รายใหม่และราย... 606
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรม... 427
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม... 422
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... 995
รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถ... 927
บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58... 843
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            

 

 

 

หัวข้อ อ่าน
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพใหม่ ... 394
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อา... 1020
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 720
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรา... 814
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา... 1017
หัวข้อ อ่าน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ส่งเอกสารผ่อนผันท... 343
แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร ... 361
แจ้งกำหนดการรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ใน... 370
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึ... 115
เรื่อง รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข... 1010
นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจ... 970
อ่านทั้งหมด>>            
อ่านทั้งหมด>>            
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11478 คน